• Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Lorem ipsum dolor sit amet, cons ecte tuer adipiscing elit,
  • Latest News : Welcome visitor you can Login or Create an Account
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005
קבוצהמש'נצ'תיקוהפ'יחס שעריםנק'
1רמות סיטי32101-109+8
2שולחן עגול31117-61-6
3קטלונים31117-43-6
4הפועל ב"ש31115-505
5רבין מתאמנים ונהנים31025-505
6הקצרים31028-35-4

כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 5 17:00 קטלונים - - -הקצרים
מחזור 5 17:30 שולחן עגול - - -רמות סיטי
מחזור 5 18:00 רבין מתאמנים ונהנים - - -הפועל ב"ש
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 5 18:30 ריאל ג'וקר - - -עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 8 19:00 רמבם - - -הבולדרים
מחזור 9 19:30 החיילים של גילה - - -רמבם
מחזור 9 20:00 הבולדרים - - -גרעינים
מחזור 9 20:30 ששון ובניו - - -אפרוחי המרד
מחזור 9 21:00 החבר'ה של קובי - - -יובנטוס
מחזור 9 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל - - -דה פוסוו
31.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 17:30 עודד נירים - - -אמית
מחזור 5 18:00 אמית - - -כרובית
מחזור 5 18:30 טוביהו - - -הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 5 17:00 החבר'ה של קובי - - -רמבם
מחזור 7 19:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל - - -אפרוחי המרד
מחזור 7 19:30 דה פוסוו - - -יובנטוס
מחזור 8 20:00 דה פוסוו - - -החיילים של גילה
מחזור 8 20:30 יובנטוס - - -השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 8 21:00 אפרוחי המרד - - -החבר'ה של קובי
מחזור 8 21:30 גרעינים - - -ששון ובניו
28.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 4 17:00 הפועל ב"ש - - -קטלונים
מחזור 4 17:30 רמות סיטי - - -רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 4 18:00 הקצרים - - -שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 19:00 האוגרים - - -ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 4 18:30 הבלנקוס - - -ריאל ג'וקר
מחזור 4 19:30 כרובית - - -טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 5 20:00 החיילים של גילה - - -ששון ובניו
מחזור 7 20:30 החיילים של גילה - - -הבולדרים
מחזור 7 21:00 ששון ובניו - - -רמבם
מחזור 7 21:30 החבר'ה של קובי - - -גרעינים
24.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 5 17:00 מועדוניות - - -מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 17:30 ריאל ג'וקר - - -אמית
מחזור 3 18:30 הבלנקוס - - -כרובית
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 18:00 גרעינים - - -השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 5 19:00 דה פוסוו - - -גרעינים
מחזור 5 19:30 יובנטוס - - -אפרוחי המרד
מחזור 6 20:00 יובנטוס - - -החיילים של גילה
מחזור 6 20:30 אפרוחי המרד - - -דה פוסוו
מחזור 6 21:00 הבולדרים - - -השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 6 21:30 הבולדרים - - -החבר'ה של קובי
21.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 3 17:00 קטלונים 2 - 2שולחן עגול
מחזור 3 17:30 רבין מתאמנים ונהנים 3 - 0הקצרים
מחזור 3 18:00 הפועל ב"ש 1 - 1רמות סיטי
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 18:30 מועדוניות 1 - 8האוגרים
מחזור 5 20:30 אריות וולפסון 4 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 3 19:00 טוביהו - - -עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 4 19:30 רמבם 1 - 5דה פוסוו
מחזור 4 20:00 ששון ובניו 1 - 2החבר'ה של קובי
מחזור 5 21:30 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 13 - 2רמבם
מחזור 70 21:00 דה פוסוו - - -ששון ובניו
17.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 4 17:00 אריות סרן דוב 3 - 0מועדוניות
מחזור 4 17:30 ריאל דוד רודנוב 0 - 3אריות וולפסון
מחזור 4 18:00 מ.ס אוריאל 5 - 1האוגרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 עודד נירים 4 - 1הבלנקוס
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 3 19:00 השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל 7 - 0ששון ובניו
מחזור 3 20:30 דה פוסוו 2 - 0ששון ובניו
מחזור 3 20:00 יובנטוס 2 - 1רמבם
מחזור 3 19:30 אפרוחי המרד 1 - 1גרעינים
מחזור 4 21:00 אפרוחי המרד 1 - 3החיילים של גילה
מחזור 4 21:30 גרעינים 5 - 3יובנטוס
14.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 2 17:00 רמות סיטי 4 - 0קטלונים
מחזור 2 17:30 הקצרים 3 - 0הפועל ב"ש
מחזור 2 18:00 שולחן עגול 3 - 1רבין מתאמנים ונהנים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 19:30 אריות סרן דוב 2 - 1האוגרים
מחזור 3 19:00 אריות וולפסון 0 - 1מ.ס אוריאל
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 2 18:30 כרובית 1 - 0ריאל ג'וקר
מחזור 2 21:00 אמית 0 - 1טוביהו
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:00 הבולדרים 1 - 4דה פוסוו
מחזור 2 20:30 החבר'ה של קובי 0 - 8השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 3 21:30 החיילים של גילה 10 - 0החבר'ה של קובי
10.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:30 הפועל ב"ש 4 - 1שולחן עגול
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 1 19:00 מועדוניות 0 - 1אריות וולפסון
מחזור 1 18:30 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מ.ס אוריאל
מחזור 2 17:00 ריאל דוד רודנוב 0 - 1מועדוניות
מחזור 2 18:00 מ.ס אוריאל 1 - 0אריות סרן דוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 20:00 ריאל ג'וקר 1 - 3טוביהו
מחזור 1 19:30 הבלנקוס 1 - 1אמית
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 2 20:30 גרעינים 4 - 2החיילים של גילה
מחזור 2 21:00 רמבם 1 - 6אפרוחי המרד
מחזור 2 21:30 הבולדרים 3 - 0יובנטוס
07.07.2019
כן לספורט לא לאלימות 2006-2005 - 2005-6
מחזור 1 17:00 קטלונים 2 - 1רבין מתאמנים ונהנים
מחזור 1 18:00 רמות סיטי 5 - 0הקצרים
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 1
מחזור 3 19:00 אריות סרן דוב 4 - 0ריאל דוד רודנוב
כן לספורט לא לאלימות 2004-2003 - בית 2
מחזור 1 18:30 כרובית 1 - 1עודד נירים
כן לספורט לא לאלימות 2002-2000 - 2000-2002
מחזור 1 21:30 החיילים של גילה 2 - 3השכונה ע"ש נדב פרקל ז"ל
מחזור 1 20:00 יובנטוס 0 - 6ששון ובניו
מחזור 1 20:30 אפרוחי המרד 2 - 1הבולדרים
מחזור 1 21:00 גרעינים 4 - 1רמבם
03.07.2019
מלך השערים
שם השחקןקבוצהסה"כ
1 ירין סולומון רמות סיטי 5
2 עמית דהרי קטלונים 4
3 אורי לסרי רמות סיטי 4
4 אכרם סוויטי שולחן עגול 3
5 נועם כלפון שולחן עגול 2
6 קורן אוחיון רמות סיטי 1
7 עמיר סבג הפועל ב"ש 1
8 עדיאל מלסה רבין מתאמנים ונהנים 1
9 זוהר ישראל הפועל ב"ש 1
10 דניאל אפראימוב רבין מתאמנים ונהנים 1
לרשימת מלך השערים המלאה
תוצאות/המחזור הבא

משחקי מחזור מספר 
17/07/19  17:00  קטלונים 2 - 2 שולחן עגול
17/07/19  17:30  ר.מ.ונהנים 3 (טכני) 0 הקצרים
17/07/19  18:00  הפועל ב"ש 1 - 1 רמות סיטי